• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.zilawonen.nl

Zila Wonen (Kamer van Koophandel: 62930435), hierna te noemen Zila Wonen, verleent u hierbij toegang tot https://www.zilawonen.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Zila Wonen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Zila Wonen spant zich in om de inhoud van https://www.zilawonen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.zilawonen.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zila Wonen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://www.zilawonen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zila Wonen.Voor op https://www.zilawonen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zila Wonen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zila Wonen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zila Wonen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.